Välkommen med dina bidrag 4 – 26 februari!

FIAP Biennialer är världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter, utöver kvalitén på de enskilda bilderna, höga poäng för den nationella kollektion som inbördes är samstämmiga
beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP för kollektionens coherence.

Redan nu kan du börja tänka till, skapa bilder som skulle kunna passa in på nedanstående teman:

  • Glass architecture – där vill vi lyfta fram bilder med byggnader där glas dominerar arkitekturen
  • Man in motion – där tänker vi oss bilder med kreativ återgivning av människan i rörelse

Allmänt för Biennialens sektion avseende projicerade bilder

SektionProjicering, färgPrint, färg
TemaGlass ArchitectureMan in motion
BildorienteringKvadratiskLiggande
FilformatJpgJpg
Bildformat skall vara exakt3200 x 3200 px   (1:1 förhållande )3300 x 2200 px   (3:2 förhållande )
Färgrymd och upplösningsRGB; 300 ppisRGB; 300 ppi
Max filstorlekMax 5 MBMax 5 MB
Antal bilder per fotografMax 4Max 4

När du anger bildtitel tänk på följande:

  • Undvik helt orden architecture, glass och motion i dina bildtitlar
  • Bildtitlar skall vara korta, max 25 tecken inkl. mellanrum och på engelska.
  • Inga extratecken såsom -, !, =, _ , &, ? får ingå
  • Ditt namn får ej finnas med i bildens titel
  • Exif-data och meta-data får ej tas bort. Ingen rangordning får dock medfölja bilden tex  i form av stjärn- eller färgmarkering.
  • För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras.
  • Om en bild tidigare deltagit i en FIAP Biennial får den inte återanvändas.

Uppladdning av dina bilder
Bildinlämning från er medlemmar sker i digital form. I sektionen med tema Man in motion kommer RSF att ombesörja printning.

Uppladdning här via RSFs nya medlemssystem under perioden 4 – 26 februari.
Du behöver ett konto. Har du inget sedan tidigare, följ instruktionerna här.

Frågor om Biennialen
Vänligen kontakta Monica Wennblom, Monica Wennblom FIAP Liasion Officer för Sverige: monica.wennblom (at) svenskfotografi.org

Frågor bilduppladdning
Vänligen kontakta info (at) svenskfotografi.org