Sedan 1976 har Riksförbundet producerat och gett ut en årsbok, i syftet att utgöra ett tidsdokument över den samtida fotografin och dess uttryck. RSF-medlemmarnas bilder ska spegla en fotografisk bredd och utgöra inspiration för var och en med intresse och sinne för fotografi som konstform. Vi hoppas att ni varit aktiva i ert bildskapande och vill vara med och bidra till Riksförbundets 48:e årsbok!

Att tänka på när du ska skicka in dina bilder:

  • Varje fotograf får bidra med maximalt 5 bilder.
  • Motivval och bildbehandling är helt fritt, så länge man själv är upphovsperson till bildens alla element.
  • Samtliga bilder måste ha bildtitel, som kommer tryckas i boken. Du anger titeln när du laddar upp bilden.
  • Bilderna ska ha fotograferats (eller behandlats om bildbehandlingen har en framträdande roll) tidigast år 2021.
  • Bilderna får inte innehålla din signatur, vattenmärke eller dylikt.
  • Bildupplösningen ska vara minst 2300 och max 4000 pixlar på längsta sidan.
  • Bildformatet ska vara .jpg, med en filstorlek på maximalt 5 MB/bild.
  • Öka din chans att få en bild publicerad med fem olika motiv / uttryck.
  • Bilderna skickas in enskilt av respektive fotograf, dvs. inte klubbvis.

Uppladdning av bilder sker på medlemssidan: RSF Årsbok 2023/24 (svenskfotografi.org) senast den 15 juni.