RSF går redan nu ut med de teman som RSF valt inför deltagande i vårens FIAP Biennialer 2020 ( 35th Black & White och 20th Nature ). Allt för att du som medlem ska hinna bildförebereda dig. Som vanligt står RSF för kostnader för att skriva ut bilder samt att administrera och skicka bilder till beslutade juryländer.

Inlämning av dessa bilder sker till RSF under vintern. Håll utkik på hemsidan och i Exponera! Regler beträffande exakt bildstorlek etc publicerar vi när FIAP har meddelat besked om detta. Så håll utkik i Exponera! i början på året 2020.

Klart är följande

  B&W Nature print Nature projicerad
Bildupplösning Högupplösta bilder Högupplösta bilder Högupplösta bilder
Bildorientering Liggande i format 3×2 Liggande i format 3×2 Liggande i format 3×2
Färg / Svart vit Monokrom, ej färg tonad Färg Färg
Max antal bilder till RSF per fotograf 5 5 5
Tema Public transport Autumn leaves Reflections in nature

Vägledning inför dina bilder till ovanstående Biennialkategorier

I FIAP Biennialer rankas en bildserie från respektive nation högt om hela den utvalda och insända bildserien per klass uppfyller COHERENCE. Dvs en sammanhållen bildserie både beträffande bildinnehåll och utförande trots olika fotografer.

Därför är följande vägledning vid ditt bildplanerande väsentlig för att sedan en urvalsgrupp skall kunna ta ut de bilder som skall skickas in till Biennialen.

Public transport
Där ser vi ffa att både människa och fordon framgår i bilden. Fordon kan tex vara buss, spårvagn, båt eller tåg; det ska alltså vara fordon i kollektivtrafik.

Autumn leaves (Natur kategori)
Bildserien när buskar, träd och växter ingår, måste vara fotograferad i naturområden. Får ej vara tagna i park eller trädgård. Får ej innehålla mänskliga element. Bildserien är ej tänkt som makro-bilder av löv. Viss naturomgivning bör framgå. Tänk på att det är autumn leaves som ska vara huvudmotivet.

Reflections in nature (Natur kategori)
Speglingarna skall vara tagna i natur ej i park eller trädgård. Får ej innehålla mänskliga element.

För de båda Naturekategorierna gäller absolut följsamhet till naturedefinitionen enligt FIAP. Kriterier avser såväl fotograferingen som själva bildbehandlingen.

RSF Biennialplanering
Monica Wennblom och Mats Grimfoot