FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen (“member of FIAP, or not”) att delta i denna tävling för klubbar. Senast den 24 november ska bilderna vara uppladdade via internet. Varje klubb som vill delta ska skicka in exakt 20 bilder, dock max två bilder från samma fotograf. Bilderna kan vara svartvita och/eller färg och ska vara min 2400 pixlar och max 3500 pixlar (“for the larger side”). Deltagaravgiften är 50€ per klubb.

Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan. Registrering och uppladdning av bilderna sker här.