Här sammanställer vi de frågor som kommit in via formuläret, samt redovisar svar på frågorna.

Vad blir intäkterna med RUBIC ?

RUBIC ger inga intäkter för RSF, men kraftigt underlättad administration för RSF och de klubbar som väljer att använda den delen av systemet.

Vilka kostnader försvinner för RSF med RUBIC ?

RUBIC ger inga ekonomiska besparingar, men kraftigt underlättad administration för RSF och de klubbar som väljer att använda den delen av systemet.

Har någon Riskanalys gjorts ?

Nej – vi har endast sett till våra administrativa behov.

Har det gjorts någon behovsanalys ?

Ja – RSF har stort behov av effektiviserad administration samt kommunikation med klubbarna, vilket RUBIC löser.
Beträffande behovsanalys så har en enkät varit ute under 2017 – resultatet av den finner ni här.

Har det gjorts en jämförelse mellan RUBIC och andra system ?

Ja, vi har jämfört med bl.a. myclub.se och laget.se, men båda saknar de specifika funktioner som NSFF (Norsk Selskap for Fotografi) utvecklat tillsammans med RUBIC, som är unik för fotoklubbsverksamhet. Att utveckla motsvarande lösning via någon av dessa skulle bli betydligt mer kostsamt.

Tappar klubben kontroll över kommunikationen ?

Nej, klubben har fortfarande kontroll på sin egen kommunikation med sina klubbmedlemmar.
Klubben kan inte påverka vilken direktinformation RSF skickar ut till alla medlemmar.
Medlemmarna kan själva ställa in vilken information de vill prenumerera på via “Min sida”.

Bygger RUBIC på att enskilda klubbmedlemmar själva lämnar och uppdaterar sina kontaktuppgifter ?

Nej, initialt kommer RUBIC vara klubben behjälplig med överföringen av medlemsregistret.
Ja, alla medlemmar får ett eget konto för administration av “Min sida”.
Det åligger klubben att tillse att medlemsregistret är årligen uppdaterat.

Vilka personuppgifter registreras i systemet ?

    – Namn (*         ………   .– Födelsedata (1)
    – Efternamn (*)           
.– Personnummer [fyra sista]
    – Mobiltelefon (*)       
.– Postadress  
    – E-Postadress (*)       
.– Postnummer 
    – Klubbtillhörighet (*) 
.– Postort

    (*) Obligatoriska
    (1) Obligatorisk för ungdomar

Kan man använda delar av RUBIC ?

I princip JA! Vill inte klubben nyttja den automatiserade funktionen för fakturering och betalning inkl. medlemsavprickning för betalda medlemsavgifter eller ex. SMS-aviseringar, så får inte klubben några kostnader alls.

Klubbarna förväntas dock hantera sitt medlemsregister i RUBIC, då detta blir basen i vår kommunikation.

Hur tillämpas GDPR i Norge, som inte är med i EU ?

GDPR omfattar hela EU dvs. såväl EU länder som EES länder LÄS HÄR.

<TILLBAKA>