Biennial är en världsövergripande fototävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. I denna Biennial deltar varje nation med 20 bilder. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder, som kommer in från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence. Coherence gäller både bildernas innehåll och utformning.

Allmänt för Biennialens sektion avseende projicerade bilder

SektionProjicering, färg, natur
TemaRocky coastline
BildorienteringLiggande
FilformatJpg
Bildformat skall vara exakt3300 x 2200 px            (3:2 förhållande )
Färgrymd och upplösningsRGB; 300 ppi
Max filstorlekMax 5 MB
Antal bilder per fotografMax 4

OBS

  • Varje bild skall uppvisa absolut följsamhet till FIAPs defintion av naturbild ( se fullständig definition på engelska här).
    Bl.a. får mänskliga artefakter ej vara synliga; vid bildbehandling får endast grundläggande framkallning göras samt borttagning av dammfläckar och beskärning. Inget får läggas till eller tas bort från bilden. Bilden skall upplevas helt naturlig. Ingen vinjettering eller blurring får förekomma. Inga ramar, signaturer eller annan text får finnas på bilden
  • Bilden skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik om möjligt tematiteln i bilderna dvs Rocky coastline. Ditt namn skall ej finnas i bildens titel.
  • Exif-data och meta-data får ej tas bort. Ingen rangordning får dock medfölja bilden tex  i form av stjärn- eller färgmarkering.
  • För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras.
  • Om en bild tidigare deltagit i en FIAP Biennial får den inte återanvändas.

Vägledning för bildinnehåll och utformning
Det skall finnas, följsamhet till såväl naturdefintion som tema både beträffande bildernas innehåll och utformning. Beträffande bildernas innehåll avseende Rocky coastline skall bilden utgöra en landskapsbild med stenar alternativt klippor, vattenyta och gärna en horisont. Förekommande himmel bör dock ej utgöra merparten av bilden.

Bilder som inte uppvisar absolut följsamhet till FIAPs Naturdefinition kan ej deltaga.

Uppladdning av dina bilder
Görs via RSFs nya medlemssystem under perioden 1 – 5 september 2022.
Instruktioner och länk kommer publiceras här i god tid innan uppladdningen öppnar.

Frågor om Biennialen
Vänligen kontakta Monica Wennblom      monica.wennblom (at) svenskfotografi.org

Frågor bilduppladdning
Vänligen kontakta Marcus Liedholm      marcus.liedholm (at) svenskfotografi.org