‘FIAP Biennial’ är en världsövergripande fototävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder, som kommer in från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence.
Coherence gäller både bildernas innehåll och utformning. Därför viktigt när du skickar in bilder att vara följsam mot vägledningstext.


Beträffande Printklass ombesörjer RSF printning. Du skickar en digital fil.
Ditt deltagande är kostnadsfritt för dig.


Allmänt för Biennialens sektioner avseende projicerade bilder

Nature BiennialPrint sektion FärgProjiceringssektion
Färg
TemaWoodland and waterButterfly in habitat
BildorienteringLiggande – horisontelltLiggande – horisontellt
FilformatJpgJpg
Bildformat skall vara exakt3300x2200px3300x2200px
Färgrymd och upplösningsRGB; 300 pxlsRGB; 300 pxl
Max filstorlekMax 5 MBMax 5 MB
Antal bilder per fotografMax 4Max 4

Observera:
Varje bild skall uppvisa absolut följsamhet till FIAPs defintion av naturbild. Bl.a. får mänskliga artefakter ej vara synliga; vid bildbehandling får endast grundläggande framkallning göras samt borttagning av dammfläckar och beskärning. Inget får läggas till eller tas bort från bilden. Bilden skall upplevas helt naturlig. Ingen vinjettering eller blurring får förekomma. Inga ramar, signaturer eller annan text får finnas på bilden.

  • AI får ej användas.
  • Bilden skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik tematiteln i bilderna dvs. Woodland respektive Butterfly.
  • Ditt namn skall ej finnas i bildens titel.
  • Exifdata och metadata får ej tas bort. Ingen rangordning får medfölja bilden.
  • För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtiteln ändras.
  • Om en bild tidigare deltagit i en FIAP Biennial får den inte återanvändas.

Vägledning för bildinnehåll och utformning
Det skall finnas följsamhet till såväl naturdefinition som tema både beträffande bildernas innehåll och utformning.


Tema Woodland and water
Woodland skall vara dominerande men en vattenspegling alt litet vattendrag skall finnas med men ej vara huvudmotivet. Ej frost eller vintermotiv.


Tema Butterfly in habitat
Fjäril/fjärilar skall utgöra levande huvudmotiv tillsammans med närmaste omgivning. Ej studiofotografering.

Bilder som inte uppvisar absolut följsamhet till FIAPs Naturdefinition kan ej deltaga.


Uppladdning av dina bilder

Görs via RSFs medlemssystem under perioden 1 februari – 15 februari 2024
Använd ditt befintliga RSF konto eller om du ännu ej har något, skapa detta via RSFs hemsida


Frågor om ‘FIAP Biennial’
Vänligen kontakta Monica Wennblom monica.wennblom (at) svenskfotografi.org
Frågor bilduppladdning
Vänligen kontakta info (at) svenskfotografi.org