1. Vi siktar på att hålla en utställning på Kronohäktet i maj om möjlighet att boka finns då, se utskick från Per-Olof Bladh.
  2. Utflykten till Trollskogen vid Torna-Hällestad har fått nytt prel. datum, den 1/2

Mötet ägnades åt bildkväll där vi företrädelsevis tittade på bilder inför Rifo. Vi såg bilder från följande fotografer:

  • Bengt Larsson
  • Pia Björkenfelt
  • Kjell Kalixon visade både bildspel och bilder
  • Marcus Liedholm
  • Per-Olof Bladh
  • Roland Kjellberg

Tack till Per-Olof Bladh som modererade mötet!