1. Utflykten till Trollskogen vid Torna-Hällestad blir på lördag den 8/1. Avfärd kl 9 från klubblokalen.
 2. Vårterminen är igång sedan några veckor nu och det är dags att betala medlemsavgift för 2020. Avgiften är oförändrad sedan 2019 dvs 600 kronor för enskild medlem. Stödmedlemmar och ungdomar upp till 25 år betalar 200 kronor. Familjemedlemskapet är 900 kronor för familj om två medlemmar. Vi vill att du betalar innan årsmötet den 26/2 till antingen BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33. Ange ditt namn samt ”Medlemsavgift” på betalningen. Om du har ny adress, telefonnummer eller e-postadress vill vi gärna att du ger oss en rättning när du betalar. Ditt medlemskort för 2020 delar vi ut i samband med månadsmötena efter att vi fått din inbetalning.

Mötet ägnades åt bildkväll. Vi började med att titta på de påsiktsbilder som skickas in till Rifo, vi fick se kollektioner och enstaka bilder av följande fotografer:

 • undertecknad
 • Marcus Liedholm
 • Kjell Kalixon
 • Per-Olof Bladh
 • Roland Kjellberg

Därefter såg vi digitala bilder av följande fotografer:

 • Per-Olof Bladh
 • PB Olsson
 • Lisbeth Johansson
 • Lee Sandberg
 • Roland Kjellberg

Tack till Lisbeth Johansson som modererade mötet!