Kvällens första del ägnades åt årsmöte. Sammanfattning: Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften 2020 är oförändrad mot 2019. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag och består nu av:

  • Ordförande Lisbeth Johansson
  • Vice ordförande Per Johansson
  • Sekreterare Louise Jensen
  • Kassör Per Andersson
  • Ledamot Marcus Liedholm
  • Ledamot Sven Nordström
  • Suppleant Lisa Brange
  • Suppleant Per-Olof Bladh

Protokollet i sin helhet kommer att anslås i klubblokalen.

Efter årsmötet tittade vi snabbt på nästa ”Gör klart bilden”-bild, som ska redovisas den 11/3 och är tagen av Marcus Liedholm. Råfilen finns att hämta på https://www.dropbox.com/s/ypok0qo25idy9ua/_MG_1155.CR2?dl=0 . Sedan var det dags för redovisning av Årets bild-tävlingen med följande pristagare: