1. Ordf. Lisbeth Johansson har varit i kontakt med Fotoskolan Munka för att se om vi kan ha någon form av utbyte / samarbete. Första steget blir ett besök på skolan. Mer info kommer framöver.
  2. Styrelsen vill gärna flagga för att det ska visas mer påsiktsbilder (bilder på papper / canvas etc.) på möten! På mötet den 15/4 har vi därför dels genomgång av klubbens skrivare och dels bildkväll speciellt med påsiktsbilder. Det går också bra att på andra bildkvällar visa påsiktsbilder.
  3. Klubben har blivit med Instagram-konto! Detta hittas på https://www.instagram.com/fotoklubbenkamera/ och administreras av Louise Jensen. Tanken är att alla medlemmar kan publicera sina bilder här, vilket man gör genom att antingen 1) själv lägga ut bilder på Instagram och tagga med #fkkamera eller 2) att på Instagram skicka bild i DM till klubbens konto eller 3) att skicka bilder per mejl till Louise.
  4. Nordiska Förbundet för Fotografi bjuder in till Nordiskt Fotomästerskap. Info finns på https://www.svenskfotografi.org/internationellt/nordiskt-fotomasterskap/ .

Huvudämnet för kvällens möte var presentation av Månades tema, som den här månaden är Arkitekturbilder. Marcus Liedholm gjorde en genomgång med exempelbilder på olika aspekter att tänka på när man fotograferar arkitektur (såväl exteriört som interiört).

Därefter såg vi på medhavda bilder av följande fotografer:

  • Louise Jensen
  • Kjell Kalixon visade även bildspel
  • Per-Olof Bladh
  • undertecknad