Detta blir det sista mötesreferatet på en tid framöver, eftersom vi som ordföranden redan meddelat ställer in mötena under 4 veckor pga. pandemin. Styelsen vill påminna om att vi under tiden när vi inte träffas på möten fortfarande finns vi i våra sociala medier Instagram https://www.instagram.com/fotoklubbenkamera/ och Facebook https://www.facebook.com/groups/fkkamera/ .

Mötets första timme ägnades åt ett föredrag av medlemmen Bengt Larsson som presenterade ögonspårningsstudier kring hur och vad vi tittar på i olika typer av bilder. Mycket intressant föredrag, stort tack till Bengt!

Därefter var det redovisning av ”Gör klart bilden”. Denna gång var det en bild av Marcus Liedholm, vi fick se olika tolkningar av följande fotografer:

  • Lee Sandberg
  • Lena Hyllebusk
  • Kerstin Strömberg
  • undertecknad
  • Bengt Larsson
  • Marcus Liedholm

Slutligen visade Peter Stenhotten ett par andra bilder.