Det här mötet hölls över Skype. Vi som deltog fann att det fungerar rätt bra att hålla bilddiskussioner av digitala bilder på detta sätt så vi planerar även att genomföra mötet den 25/11 över Skype. Det blir då en genomgång av undertecknad om kollektioner samt bedömning av kollektionsbilder åt annan fotoklubb.

Mötets huvudpunkt var en genomgång av Marcus Liedholm kring hur man skriver ut på klubbens skrivare. Materialet finns att titta på här: https://docs.google.com/presentation/d/19KQLxhSD3NoAEA9RHR691qTJXu8PqL94hHbyPdgAwo4/edit#slide=id.p

Därefter tittade vi inskickade bilder av följande fotografer:

  • Kerstin Strömberg
  • Marianne Löwerot
  • undertecknad
  • Per-Olof Bladh
  • Lisbeth Johansson