1. Vårterminen är nu igång och mötena hålls fortsatt genom Skype. Ordf. har mailat ut länken!
  2. Inlämning till Rifo: Marcus Liedholm har tidigare mailat ut info, i korthet gäller: Påsiktsbilder lämnas i klubblokalen senast söndag 24/1 kl 12. Digitala bilder laddas upp senast 31/1. Betalning sker till Fk Kamera, swish eller BG. Mer info finns på https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/ och i Marcus mail skickat den 27/12!
  3. Inlämning till årets bild (jurybedömd intern tävling): Ladda upp högst 4 bilder tagna under 2020 på https://www.dropbox.com/request/nFKSOY3GHfUWId3CCENN Upplösning max 1920×1080. Ingen deltagaravgift. Sista inlämningsdag är 31/1.

Detta årets första mötet ägnades i huvudsak åt att titta på kandidater till Rifo-inlämningen, vi såg och diskuterade bildspel och bilder av följande fotografer:

  • Lee Sandberg
  • Lisa Brange
  • Roland Kjellberg
  • Marcus Liedholm
  • undertecknad