1. Frågan om huruvida FK Kameras Facebook-grupp ska vara privat eller publik har uppkommit, och diskuterades. Inget är bestämt än, diskussionen fortsätter!
  2. Det är inget mötet den 27/1 pga. ersatt av Torekovsutflykt föregående helg.

Mötet ägnades i huvudsak åt att titta på bilder inför Rifo-inlämningen, vi såg bilder från följande fotografer:

  • undertecknad
  • Bengt Larsson
  • Lisa Brange
  • Marcus Liedholm
  • Per-Olof Bladh
  • Roland Kjellberg
  • Lisbeth Johansson