1. Från RSF har det kommit info om ett jubileumsstipendium som fotoklubbar kan söka till projekt som syftar till att locka fler medlemmar: https://www.svenskfotografi.org/jubileumsstipendium-och-verksamhetsstod/ Idéer om projekt vi kan genomföra tas gärna emot.
  2. År 2025 fyller FK Kamera 50 år. Idén att fira detta genom att arrangera Riksfotoutställningen det året väcktes och diskuterades kort.

Mötet ägnades huvudsakligen åt att vi tittade på bilder inom månadstemat Vinter. Vi fick se bilder från följande fotografer:

  • Bengt Larsson
  • Kerstin Strömberg
  • Lisa Brange
  • Lisbeth Johansson
  • Marianne Löwerot
  • Marcus Liedholm
  • Per-Olof Bladh
  • undertecknad
  • Roland Kjellberg