1. Utställningen på Galleri Moment blir som redan meddelats av! Temat blir ”Se ljuset”, se separat mail från Per-Olof Bladh för all info kring utställningen.
  2. Marcus Liedholm tipsar om Nordisk Salong 2021 som anordnas av Dunkers, se https://dunkerskulturhus.se/utstallningar/nordisk-salong-2021-en-samtida-utstallning/

Mötet ägnades åt bildkväll utan särskilt tema. Vi såg bilder från följande fotografer:

  • undertecknad
  • Håkan Kemp
  • Lisa Brange
  • Lisbeth Johansson
  • Marianne Löwerot
  • Per-Olof Bladh
  • Marcus Liedholm
  • PB Olsson