1. Från RSFs styrelse inför deras RSFs årsmöte har det kommit ett förslag om att ansluta fotoklubbarna inom RSF till ett gemensamt administrativt system. Se https://www.svenskfotografi.org/wp-content/uploads/2021/03/RSF-Motion-Rubic.pdf . Hur vi ska ställa oss till detta kommer att tas upp på vårt årsmöte.
  2. Helsingborgs fotoklubb har inbjudit oss till Kretsfoto. Reglerna är tyvärr fortfarande liknande de regler som gällde när FK Kamera för en del år sedan beslöt att gå ur Kretsfoto, varför vi har valt att inte deltaga i år heller. Se https://helsingborgsfotoklubb.se/onewebmedia/Kretsfoto%202021%20-Hfk%5B2359%5D.pdf
  3. Från RSF: Huvudsponsorn CEWE inbjuder till fototävling med fina priser se https://www.svenskfotografi.org/cewe-fototavling/
  4. Sedan tidigare har vi bokat Kronohäktet för utställning i början av sommaren. Vi spånade kring tema för denna, ett förslag är att låta det nuvarande månadstemat Abstrakt bli även tema för denna utställning. Fundera gärna på om du har andra förslag.

Kvällens möte ägnades åt att vi tittade på bilder, många av dom inom månadstemat Abstrakt. Vi fick se bilder av följande fotografer:

  • Bengt Larsson
  • Lee Sandberg
  • Per-Olof Bladh
  • Marcus Liedholm
  • undertecknad
  • Marianne Löwerot