1. Som tidigare nämnts har vi planerat för en utställning i Kronohäktet under början av juni. Tema och titel för utställningen är fortfarande under diskussion.

Mötet ägnades åt bildkväll, vi såg på bilder från följande fotografer:

  • Marianne Löwerot
  • Per-Olof Bladh
  • PB Olsson
  • Håkan Kemp
  • Marcus Liedholm
  • undertecknad
  • Roland Kjellberg
  • Lisa Brange
  • Kerstin Strömberg