1. Ängelholms kulturvecka är i år 29/10 – 7/11, temat blir ”Kultur och natur”. Vi har ingen bokad utställningslokal till dess men diskuterade möjligheten att kanske ha bilder hängande i Kronohäktets vänstra del (föreläsnings / konsert-salen).
  2. Temat / rubriken för utställningen på Kronohäktet i början av sommaren är inte helt spikad men ett förslag är ”Fantasi i fotografi” som skulle kunna innefatta bl.a. abstrakta bilder.
  3. Vi diskuterade en idé att söka medel från Riksförbundets jubileumsstipendium https://www.svenskfotografi.org/jubileumsstipendium-och-verksamhetsstod/ för att producera en bok där medlemmarna kan medverka med bilder.

Mötet ägnades åt avslutning av månadstemat Abstrakt. Vi såg på bilder av följande fotografer: