Mötet ägnades åt årsmöte, där den gamla styrelsen efter föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och revision beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes, med följande förändringar från den gamla:

  • Per-Olof Bladh valdes till ledamot (tidigare suppleant)
  • Sven Nordström valdes till suppleant (tidigare ledamot)
  • Bengt Larsson valdes till sekretare (ersätter Louise Jensen som valt att sluta)

Medlemsavgiften för 2022 beslöts att vara oförändrad.

Efter årsmötet fick vi se resultatet av Årets bild. Fjälkinge FK bedömde 44 bilder från 11 st deltagare. 1:a pris gick till Per-Olof Bladh, 2:a pris till Louise Jensen och 3:e pris till Roland Kjellberg, stort grattis till vinnarna!