FK Kamera 25 augusti -21 Möte i Art Inn lokalen.

Lisbeth öppnar mötet klockan 19.

  • Vi diskuterar höstens program, kommande punkter. Bla fotoutflykt till gamla hamnen. Det blir mycket studio o porträtt i höst.
  • Mats Landerberg, donation av fotoutrustning. Tekniska saker behöver kollas, vilket kommer ske på teknikkvällar, 6 och 13 sept.
  • Det har varit översvämning i klubblokalen 2 gånger i sommar. Orsak okänd, ev blir det renovering senare i höst.
  • Ny medlem (ev) Janne Svensson, är med. Janne och Jim Sandqvist bjöd in oss till vernissage förra våren, men Corona kom emellan.
  • 15 sept så tar alla med sina favoritbilder från sommarens Art Inn till lokalen för genomgång.
  • 22 sept kommer Mats Landerberg.
  • Vi kikar på bilder i utställningslokalen där Art Inn Photo 3 pågår.
  • Bla diskussion om gdpr och foto av folk, där flera har stött på problem ute. Senaste nr av kamera & bild har djuplodande artikel. Se: https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/far-jag-fotografera-manniskor-pa-en-badstrand
  • Mötet avslutas.