• Det första mötet 2022 med deltagare såväl i lokalen som via Skype. Fyra deltagare i lokalen och ca åtta online.
  • Kommunen har under 2022 givit FKK utställningsmöjlighet i det gamla rådhuset veckorna 21-22 och 43-44 (kulturveckorna).
  • Medlemmarna påminns om att betala in medlemsavgiften för året 600kr. Man betalar via bankgirokonto 5291-2524 eller Swish 123 528 12 33.
    Ange namn, adress, epost och telefonnummer på betalningen
  • Önskemål framfördes om att inom klubben arrangera en teknikkurs innefattande grundläggande kamerainställningar etc. Förslagsvis en halv dag lördag eller söndag.
  • På grund av rådande smittorisk så beslutades att mötena i januari hålles digitalt via Skype. Enligt utsänt program ägnas dessa möten åt diskussion kring bilder som medlemmar avser skicka in till Rifo-tävlingen. De som önskar visa sina bilder ska lägga in dem på DropBox senast en timma innan mötet.
  • Marcus, Pelle och PeO delade frikostigt några av sina ”rifo-kandidater” och synpunkter på dessa gavs i en diskussion.
  • Mötet avslutas.