• Lisbeth öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 • Lördag 10.00 – 12.00, genomgång kamerateknik i lokalen. Grundläggande funktioner och efter deltagarnas frågor.
 • Förslag att vi tecknar oss på en städning per kvartal. Lokalansvarig hanterar deltagare och material. I arbetsrummet finna byttor för plast och papper. I stora lokalen har vi framöver bara allmänna sopor (men att man just tar ut det som hör hemma i byttorna i arbetsrummet).
 • Nytt tema: Suddigt och abstrakt.
 • Jim Sandkvist lanserar idéen om Speed-foto, då man under tex 5 minuter ska ta ett par fina bilder.
  Vi kikar på 5 bilder, varav en i flera minuter, vilket ger intressanta reaktioner och diskussioner.
 • Bildvisning: Inför kvällen ska runt 60 bilder presenteras av 7 fotografer, varav 1 som visar påsiktsbilder, Lee Sandberg.
  Jim visar sina fem bilder, i svart-vitt.
  Jarl von Scheele visar bilder från ån med högt vattenstånd, samt naturfoton. Även här väljer vi en bild att begrunda länge och reflektera.
  Lisbeth visar bilder från Sibirien skogen. Bla en huggorm, skogen vid Utvälinge.
  P O Bladh visar bilder i sv/v, från strandlinjen. Vi diskuterar en komplex bild mer ingående.
  Lee visar påsiktsbilder, bland annat ett pågående projekt med solrosor. En död svan, och Rönne å en grå dag.
  Skiftar till temat; suddigt och abstrakt.
  Anneli Kallerup, suddiga bilder från trädgården. I diskuterar en bild med många horisontella linjer.
  Kjell Kalixon, flera abstrakta bilder, vi fokuserar på en gul cirkel som vi diskuterar.


  Janne Svensson presenterar temat Abstrakt. Abstrakta bilder syftar till att väcka känslor, skapa eftertanke. Svårt att hitta entydig definition. Powerpoint finns.
  Fotografera efter temat i 3 veckor, ladda upp via hemsidan, så har vi redovisning 23/3.
 • Nästa vecka är det årsmöte, 9/3.
 • Mötet avslutas.