Denna kväll ägnas till stor del åt årsmöte.

Efter årsmötet:
Om fotografering av konstverk i staden, fråga har kommit från kommunen.
Upphovsrätt, vid avfotografering och påföljande publicering av konstverk kan fotografen komma att stå till svars mot konstnären.
Kommunen är intresserad av redan tagna foton att använda publikt.

Frågan om att vi kan vara arrangörer för RIFO träffen och stämman 2025. Då fyller klubben 50 år.
Vi ska i så fall ordna med lokaler, jury, div … (se Uppsala på RSF web)
Brukar komma runt 100 personer.
År 2005 hade FKK arrangemanget. Kerstin berättar om mängden jobb som var då, vilket var mycket omfattande. Kerstin avstår därför från vidare engagemang.
Kräver i så fall brett och aktivt engagemang av många medlemmar; det handlar inte om en kul happening utan seriösa insatser.

Årets bild, resultat:

Bla många sv/v, anmärker på slarvighet i efterarbete. Brister i redigering i vissa fall.

10 – Jim Sandkvist, Åskbyn.
9 – Lisa Brange, Svansjön.
8 – P O Bladh, Frusna.
7 – Kerstin Strömberg, Självporträtt.
6 – P O Bladh, Morgonljus.
5 – Lisbeth Johansson, Ingen titel.
4 – Kjell Kalixon, Eget rum.
3 – Torsten Nilsson, Water Tower.
2 – Marcus Liedholm, Alone on Winter road.
1 – Jim Sandkvist, Kvällsnappet.