• Lisbeth öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 • Vår nya TV presenteras, 75” Samsung QLED. Med imponerande bra bildåtergivning.
 • Det har kommit in gamla fotoprylar, men vi vet just nu inte från vem.
 • Påsiktstävlingen, inlämning 27/4. Påminnelse kommer innan.
 • P O Bladh, vi har rådhuset från 23/5 till 5/6. Vi räknar med en mångfasetterad utställning. De som ställer ut får även vakta.
  Lokalen; prova att ha kollektioner om 2 – 4 bilder, max A3, men vi får vara beredda att minska storlek i fall vi blir många som vill ställa ut. Hålla enhetligt inom sin kollektion så det inte blir för splittrat. P O skickar ut mail med mer ingående information.
 • Nordiskt fotomästerskap, inne 15/4.
 • Kvällens tema är genomgång och redovisning kring temat Abstrakt och Suddigt som leds av Janne Svensson. Klubbens medlemmar har under två veckor fotograferat bilder enligt temat och nu kommer vi föra en diskussion om detta.
  Janne har anonymiserat bilderna och leder en strukturerad diskussion. Även sorterat efter 7 karaktärer. Förbjudna frågor medans vi betraktar bilderna, vem, var, vad.
  Vi koncentrerar oss på ”vadd/ hur berör bilden mig”.
 • Bildvisning och diskussioner:
  – Temat abstrakt i sig ger upphov till diskussion om vad som är abstrakt eller inte. Men det blir många olika aspekter som folk ser. Många diskussionsspår.
  – Sedan går vi snabbt igenom bilderna och respektive fotograf får kort kommentera bilden, med åtföljande diskussioner.
  – En mycket givande kväll med mycket inspiration.
 • Mötet avslutas.