Studiofoto

Mats Landerberg kommer till klubben och berättar och demonstrerar det material han donerat till klubben.

Städning av klubblokalen

Vi träffas lokalen och hjälps åt att städa. Låt oss bli många som hjälps åt så går det fort och vi hinner ha trevligt också. Fika ska vi självklart också!

Mötesreferat 14/4

Mötet ägnades åt årsmöte, där den gamla styrelsen efter föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och revision beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes, med följande förändringar från den gamla: Per-Olof Bladh valdes till ledamot (tidigare suppleant) Sven Nordström valdes till suppleant (tidigare ledamot) Bengt Larsson valdes till sekretare (ersätter Louise Jensen som valt att sluta) Medlemsavgiften för 2022 […]

Mötesreferat 7/4

Ängelholms kulturvecka är i år 29/10 – 7/11, temat blir ”Kultur och natur”. Vi har ingen bokad utställningslokal till dess men diskuterade möjligheten att kanske ha bilder hängande i Kronohäktets vänstra del (föreläsnings / konsert-salen). Temat / rubriken för utställningen på Kronohäktet i början av sommaren är inte helt spikad men ett förslag är ”Fantasi […]