Mötesreferat 11/3

Detta blir det sista mötesreferatet på en tid framöver, eftersom vi som ordföranden redan meddelat ställer in mötena under 4 veckor pga. pandemin. Styelsen vill påminna om att vi under tiden när vi inte träffas på möten fortfarande finns vi i våra sociala medier Instagram https://www.instagram.com/fotoklubbenkamera/ och Facebook https://www.facebook.com/groups/fkkamera/ . Mötets första timme ägnades åt […]

Mötesreferat 4/3

Ordf. Lisbeth Johansson har varit i kontakt med Fotoskolan Munka för att se om vi kan ha någon form av utbyte / samarbete. Första steget blir ett besök på skolan. Mer info kommer framöver. Styrelsen vill gärna flagga för att det ska visas mer påsiktsbilder (bilder på papper / canvas etc.) på möten! På mötet […]

Mötesreferat 26/2

Kvällens första del ägnades åt årsmöte. Sammanfattning: Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften 2020 är oförändrad mot 2019. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag och består nu av: Ordförande Lisbeth Johansson Vice ordförande Per Johansson Sekreterare Louise Jensen Kassör Per Andersson Ledamot Marcus Liedholm Ledamot Sven Nordström Suppleant Lisa Brange Suppleant Per-Olof […]