Jury detta år var fyra meriterade fotografer från Image Group de Lux som tävlat framgångsrikt internationellt.