Mötesreferat 14/10

En påminnelse om att ladda upp bidrag till RSFs klubbtävling till den speciella länken som Marcus Liedholm mailat ut tidigare. På mötet den 28/10 går vi igenom och väljer ut vilka 10 st bilder som skickas vidare. En påminnelse för er som använder Instagram: tagga era bilder med #fkkamera så hamnar dom på klubbens Instagram-konto […]

Mötesreferat 7/10

Mötet den 9/12 har temat Ordspråk. Tanken är att vi då tar med bilder som är tagna utifrån olika ordspråk och sen gissar vilken ordspråk resp. bild är tagen till. Nedan finns förslag på ordspråk att välja bland men det är fritt fram att använda andra ordspråk också. Marcus Liedholm efterfrågar för RSFs räkning synpunkter […]

Mötesreferat 30/9

Fotostudion är nu fixad och målad efter sommarens byggjobb av fastighetsägaren. Det är alltså fritt fram att använda den nu! Sofiero anordnar i år Höstljus (se https://sofiero.se/event/hostljus/ ) under en längre period, den 25/10 till 15/11. Vi undersöker möjligheterna att anordna en fotoutflykt dit vid lämpligt tillfälle. Riksförbundet inbjuder till Klubbtävling 2020, se https://www.svenskfotografi.org/uppladdning-av-bilder-till-rsfs-klubbtavling/ Klubben […]

Mötesreferat 23/9

Nästa veckas ”Gör klart bilden”-bild hämtas på https://www.dropbox.com/s/x46vvetzo723fup/_DSF5015.raf?dl=0 FK Kamera har blivit inbjudna till att ha en gallerikväll på Kronohäktet den 18/11, när Jim Sandkvist (instagram: jimsandkvist) och Janne Svensson (instagram: janne.jsk) ställer ut. Melins, som lånade ut lokalen till sommarens utställningar på Art Inn, har efter kontakt med Peter Stenhotten ställt sig positiva till […]

Mötesreferat 16/9

Första mötet på ett halvår i den nystädade klubblokalen ägnades åt Bildstafetten (a.k.a Viskleken), som genomfördes i början av året. Vi hade en given start- resp. slutbild tagna av Kerstin Strömberg, och däremellan 10 st bilder i okänd ordning tagna av de 10 deltagarna. Uppgiften var att hitta rätt ordning, och det visade sig svårt, […]

Mötesreferat 11/3

Detta blir det sista mötesreferatet på en tid framöver, eftersom vi som ordföranden redan meddelat ställer in mötena under 4 veckor pga. pandemin. Styelsen vill påminna om att vi under tiden när vi inte träffas på möten fortfarande finns vi i våra sociala medier Instagram https://www.instagram.com/fotoklubbenkamera/ och Facebook https://www.facebook.com/groups/fkkamera/ . Mötets första timme ägnades åt […]

Mötesreferat 4/3

Ordf. Lisbeth Johansson har varit i kontakt med Fotoskolan Munka för att se om vi kan ha någon form av utbyte / samarbete. Första steget blir ett besök på skolan. Mer info kommer framöver. Styrelsen vill gärna flagga för att det ska visas mer påsiktsbilder (bilder på papper / canvas etc.) på möten! På mötet […]

Mötesreferat 26/2

Kvällens första del ägnades åt årsmöte. Sammanfattning: Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften 2020 är oförändrad mot 2019. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag och består nu av: Ordförande Lisbeth Johansson Vice ordförande Per Johansson Sekreterare Louise Jensen Kassör Per Andersson Ledamot Marcus Liedholm Ledamot Sven Nordström Suppleant Lisa Brange Suppleant Per-Olof […]

Mötesreferat 19/2

Mötet ägnades först åt en genomgång av Adobe Portfolio https://portfolio.adobe.com . Adobe Portfolio är ett webbaserat verktyg som ingår i Adobe Creative Cloud om man har abonnemanget med Lightroom och Photoshop, som många av oss har. Det erbjuder ett enkelt sätt att sätta upp en webbsajt med bildgallerier av album (samlingar) direkt ifrån Lightroom. Därefter […]

Mötesreferat 5/2

Utställningstips: Munka Folkhögskola ställer ut på Krapperups konsthall: https://www.krapperupskonsthall.se/vad-ar-sport/ Första delen av mötet ägnades åt bildbedömning. Vi såg och rangordnade 31 st digitala bilder från Skillingaryds Fotoklubb. Därefter tittade vi på medhavda bilder från följande fotografer: Per-Olof Bladh Pia Björkenfelt Kerstin Strömberg PB Olsson Roland Kjellberg Tack till Kerstin Strömberg som modererade mötet!