Mötesreferat 11/3

Detta blir det sista mötesreferatet på en tid framöver, eftersom vi som ordföranden redan meddelat ställer in mötena under 4 veckor pga. pandemin. Styelsen vill påminna om att vi under tiden när vi inte träffas på möten fortfarande finns vi i våra sociala medier Instagram https://www.instagram.com/fotoklubbenkamera/ och Facebook https://www.facebook.com/groups/fkkamera/ . Mötets första timme ägnades åt […]

Mötesreferat 4/3

Ordf. Lisbeth Johansson har varit i kontakt med Fotoskolan Munka för att se om vi kan ha någon form av utbyte / samarbete. Första steget blir ett besök på skolan. Mer info kommer framöver. Styrelsen vill gärna flagga för att det ska visas mer påsiktsbilder (bilder på papper / canvas etc.) på möten! På mötet […]

Mötesreferat 26/2

Kvällens första del ägnades åt årsmöte. Sammanfattning: Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften 2020 är oförändrad mot 2019. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag och består nu av: Ordförande Lisbeth Johansson Vice ordförande Per Johansson Sekreterare Louise Jensen Kassör Per Andersson Ledamot Marcus Liedholm Ledamot Sven Nordström Suppleant Lisa Brange Suppleant Per-Olof […]

Mötesreferat 19/2

Mötet ägnades först åt en genomgång av Adobe Portfolio https://portfolio.adobe.com . Adobe Portfolio är ett webbaserat verktyg som ingår i Adobe Creative Cloud om man har abonnemanget med Lightroom och Photoshop, som många av oss har. Det erbjuder ett enkelt sätt att sätta upp en webbsajt med bildgallerier av album (samlingar) direkt ifrån Lightroom. Därefter […]

Mötesreferat 5/2

Utställningstips: Munka Folkhögskola ställer ut på Krapperups konsthall: https://www.krapperupskonsthall.se/vad-ar-sport/ Första delen av mötet ägnades åt bildbedömning. Vi såg och rangordnade 31 st digitala bilder från Skillingaryds Fotoklubb. Därefter tittade vi på medhavda bilder från följande fotografer: Per-Olof Bladh Pia Björkenfelt Kerstin Strömberg PB Olsson Roland Kjellberg Tack till Kerstin Strömberg som modererade mötet!

Mötesreferat 29/1

Utflykten till Trollskogen vid Torna-Hällestad blir på lördag den 8/1. Avfärd kl 9 från klubblokalen. Vårterminen är igång sedan några veckor nu och det är dags att betala medlemsavgift för 2020. Avgiften är oförändrad sedan 2019 dvs 600 kronor för enskild medlem. Stödmedlemmar och ungdomar upp till 25 år betalar 200 kronor. Familjemedlemskapet är 900 […]

Mötesreferat 22/1

Vi siktar på att hålla en utställning på Kronohäktet i maj om möjlighet att boka finns då, se utskick från Per-Olof Bladh. Utflykten till Trollskogen vid Torna-Hällestad har fått nytt prel. datum, den 1/2 Mötet ägnades åt bildkväll där vi företrädelsevis tittade på bilder inför Rifo. Vi såg bilder från följande fotografer: Bengt Larsson Pia […]

Mötesreferat 15/1

Sista inlämningsdag till Årets bild 2019 är framflyttad till den 1/2. Digital inlämning (max 4 bilder) på https://www.dropbox.com/request/MW0HO33SBKInp8dhYgNH . Årets Bild är en intern tävling i klubben om vilken medlem som tog förra årets bästa bild. Jury kommer att vara en grupp meriterade fotografer från en annan klubb. FK Kamera har fått en ny sajt […]