Mötesreferat 19/5 -21

Lisbeth öppnar mötet. Speciellt hej till Jim som är med första gången. ”Bosses sjö, på Hallandsåsen”; Pennebosjön, nära Djurholmen. Har växt igen mycket, så det är svårt att se sjön nu för tiden. Pelle; avgiften för utställningen. Stop-datum föreslås, 12/6. (mer diskussion på tisdag) Jubileumsboken, Pelle vill att folk hämtar sin beställda bok i klubblokalen […]

Mötesreferat 12/5 -21

Lisbeth är ej med i kväll, så Marcus börjar mötet, PO tar senare vid om ArtInn. PO tipsar om Osbäck, där det blommar och bokskogen är ljusgrön. Bo påpekar att träden i Osbäck är av extra fin kvalitet, och plantskolor plockar material där ifrån. Svalorna har anlänt och näktergalen är igång på Bjäre. Alltså; sommaren […]

Mötesreferat 5/5 -21

Lisbeth börjar mötet och påminner om interna tävlingen glädjespridare, inlämning 8/5. Tävlingsinlämning glädjespidare: https://www.dropbox.com/request/o9axAQwFLJj72WdeMALO Nya bilder till Riksförbundets Årsbok, skickas senast senast 30/6 Jarl har en utställning på Romelegården, Dörröd. Riksförbundets motion om dataprogrammet: företaget som utvecklar brister i supporten, samt dess vd är utbytt. Efter kontroll av företagets ekonomin, beslöt man att dra sig […]

Mötesreferat 20/4 -21

Vi inleder med en informell diskussion om spegellösa kameror i fullformat. Bla framhålls att vikten på kameran kan bli mindre. De som har spegellöst nu är nöjda med sökaren. Ett objektiv för del-format kanske inte tecknar ut i fullformat, man kan råka ut för vinjettering och oskärpa i hörnen på bilden. Information/ diskussion: Möte med […]

Mötesreferat 14/4

Mötet ägnades åt årsmöte, där den gamla styrelsen efter föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och revision beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes, med följande förändringar från den gamla: Per-Olof Bladh valdes till ledamot (tidigare suppleant) Sven Nordström valdes till suppleant (tidigare ledamot) Bengt Larsson valdes till sekretare (ersätter Louise Jensen som valt att sluta) Medlemsavgiften för 2022 […]

Mötesreferat 7/4

Ängelholms kulturvecka är i år 29/10 – 7/11, temat blir ”Kultur och natur”. Vi har ingen bokad utställningslokal till dess men diskuterade möjligheten att kanske ha bilder hängande i Kronohäktets vänstra del (föreläsnings / konsert-salen). Temat / rubriken för utställningen på Kronohäktet i början av sommaren är inte helt spikad men ett förslag är ”Fantasi […]

Mötesreferat 31/3

Vi har från kommunen fått frågan om vi har intresse att låna en tom butikslokal i centrum för utställning(ar) under sommaren liknande förra årets upplägg med Art Inn. Inget är definitivt bestämt än från kommunens sida men vi har tackat ja. Utställningen på Galleri Moment är nu avslutad. Vi lockade totalt över 100 besökare, och […]

Mötesreferat 24/3

Som tidigare nämnts har vi planerat för en utställning i Kronohäktet under början av juni. Tema och titel för utställningen är fortfarande under diskussion. Mötet ägnades åt bildkväll, vi såg på bilder från följande fotografer: Marianne Löwerot Per-Olof Bladh PB Olsson Håkan Kemp Marcus Liedholm undertecknad Roland Kjellberg Lisa Brange Kerstin Strömberg

Mötesreferat 17/3

Från RSFs styrelse inför deras RSFs årsmöte har det kommit ett förslag om att ansluta fotoklubbarna inom RSF till ett gemensamt administrativt system. Se https://www.svenskfotografi.org/wp-content/uploads/2021/03/RSF-Motion-Rubic.pdf . Hur vi ska ställa oss till detta kommer att tas upp på vårt årsmöte. Helsingborgs fotoklubb har inbjudit oss till Kretsfoto. Reglerna är tyvärr fortfarande liknande de regler som […]

Mötesreferat 10/3

Utställningen ”Se ljuset!” på Galleri Moment är nu hängd och öppnar lördag 20/3. Mer info på https://www.svenskfotografi.org/fkkamera/2021/02/23/se-ljuset-pa-galleri-moment/ Från RSF: En jubileumsbok för att fira riksförbundets 75 års-jubileum har tagits fram. Klubben kommer att få ett exemplar, vill någon beställa ett eget exemplar så hanteras beställningar klubbvis. Meddela undertecknad i så fall senast 31/3. Mer info […]