Fotoutflukt: Torekov

Fototräff i Torekov. Vad händer i en ödslig sommarort i januari? Vi samlas vid torget i hamnen 15.00 – ljuset är bäst här när solen är i nedan mot sydväst och Kullen.

Skype-möte: Bildkväll

Bildkväll (gärna kollektioner), ladda upp dina bidrag på dropbox! Även teknisk kvart om att publicera bilder på Instagram.

Lost + Found – En fotokonstutställning på Kronohäktet

Med utställningen Lost + Found tar Marcus Liedholm och Per Andersson fasta på det övergivna och återfunna. De fascineras båda av övergivna ting: ödehus, skrotbilar, nedlagda fabriker, fallna höstlöv, fallna fåglar mm. Med sina bilder vill de lyfta fram det estetiska värdet i dessa motiv som i förstone kanske avfärdas av en del som varande […]