Genomgång av hur man skriver ut på klubbens skrivare. Även bildkväll med påsiktsbilder.