Inför RIFO – vi ser på bilder som kanske skall lämnas in till RIFO.