Här hittar du information om vad som är på gång i klubben.

Obs: programmet är preliminärt och kan ändras ifall omständigheterna kräver det. Eventuella ändringar meddelas på mötena och på hemsidan. Viktig info skickas även ut via mail och Facebook. Förslag till programpunkter tas också tacksamt emot via desssa kanaler.

Vi ställer in mötena under 4 veckor pga. pandemin. Styrelsen vill påminna om att vi under tiden när vi inte träffas på möten fortfarande finns vi i våra sociala medier Instagram och Facebook.