Här hittar du information om vad som är på gång i klubben.

Obs: programmet är preliminärt och kan ändras ifall omständigheterna kräver det. Eventuella ändringar meddelas på mötena och på hemsidan. Viktig info skickas även ut via mail och Facebook. Förslag till programpunkter tas också tacksamt emot via desssa kanaler.

Verksamheten med fysiska möten i klubblokalen på onsdagkvällar är åter pausad efter senaste tidens utveckling av pandemin. Fotoutflykter och möten över Skype ersätter delvis, se kalendern.

Styrelsen vill påminna om att vi även träffas i våra sociala medier Instagram och Facebook.