Här hittar du information om vad som är på gång i klubben.

Obs: programmet är preliminärt och kan ändras ifall omständigheterna kräver det. Eventuella ändringar meddelas på mötena och på hemsidan. Viktig info skickas även ut via mail och Facebook. Förslag till programpunkter tas också tacksamt emot via desssa kanaler.

Verksamheten med klubbmöten på onsdagkvällar är igång igen efter uppehållet under vårterminen pga. pandemin. Vi kommer när vi är friska och håller avstånd och är rädda om varandra. Klubblokalen har god ventilation.

Styrelsen vill påminna om att vi även träffas i våra sociala medier Instagram och Facebook.