Bli medlem i FK Kamera

Styrelsen

Ordförande och kontaktperson: Lisbeth Johansson
Epost: lj450436@hotmail.com
Telefon: 0705-598279

Vice ordförande: Per Johansson
Epost: per@perjohansson.nu

Sekreterare: Bengt Larsson
Epost: larssons.bengt@gmail.com

Kassör: Per Andersson
Epost: pelle@perandersson.se
Telefon: 0735-366058

Ledamot och tävlingsledare: Marcus Liedholm
Epost: m@marcusliedholm.se
Telefon: 0702-56 55 66

Ledamot: Per-Olof Bladh
Epost: perolof.bladh@gmail.com

Suppleant: Lisa Brange
Epost: lisa@brange.nu

Suppleant: Sven Nordström
Epost: sven.nordstrom@me.com

Postadress

Vill du skicka post till klubben, använd följande adress:

FK Kamera c/o Lisbeth Johansson
Relingsvägen 24
262 94 Ängelholm

Bankuppgifter

Bankgiro: 5291-2524

Swish: 123 528 12 33