Då kanske du också tänker söka FIAP utmärkelse i år. Antingen du gör det för första gången eller fortsätter efter tidigare erhållna utmärkelser så kan du redan nu skicka in din preliminära ansökan från och med augusti och få stöd i att utforma din ansökan på bästa sätt.


Det kan komma att behövas att vi har flera handledningstillfällen via telefon. En absolut färdigställd ansökan skall sedan föreligga senast 1 november utan behov av ytterligare korrigeringar. Skickas till RSFs utlandsansvarige : Monica Wennblom monica.wennblom(at)svenskfotografi.org.


Du som söker för första gången dvs på lägsta FIAP Distinctionnivån AFIAP, måste SNARAST registrera dig på FIAPs hemsida under fliken MyFIAP. Där skall du förutom att registrera dig också ladda upp en porträttbild (2.7cm x 3.4cm med en resolution om 300ppi). Detta är bråttom om du avser söka Distinction för 2023! Läs mer om detta på RSFs hemsida under rubriken Internationellt: Deltaga i Internationella salonger.
Frågor vänligen kontakta monica.wennblom(at)svenskfotografi.org