Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2019.

Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång.

Regler

 • Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
 • Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och storleken max 2 MB.
 • Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel: Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg
 • Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen.
 • Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t ex i svensk fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.
 • Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras. Ingen återbetalning görs av deltagaravgift. Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast klubbens tävlingsansvarige.
 • Bilderna bedöms av en kvalificerad jury som utses av RSF.

Priser

 • Till de 3 högst placerade klubbarna utdelas RSF Guldmedalj, RSF Silvermedalj, respketive RSF Bronsmedalj. Placering 4 – 10 belönas med RSF Diplom.
 • En RSF Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF Bronsmedaljer kan tilldelas bilder av mycket hög kvalitet, oberoende av klubbens placering.
 • Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas också individuellt RSF Diplom.
 • Individuella medaljer och diplom, kan tillgodoräknas för RSF Utmärkelse.

Registrering och uppladdning

 • Ladda hem deltagarformuläret och spar det på din dator. I formuläret finns all information om hur du fyller i det och hur formuläret och bilderna ska skickas in. Notera speciellt våra regler för namnsättning av bilder och formulär.
 • Formuläret finns i två versioner: Excel-format och Pdf-format.
 • Sista datum för uppladdning och betalning av avgifterna är 31 oktober 2019.

Deltagaravgift

 • Anmälningsavgiften är 200:- per klubb att inbetalas till RSFs bankgiro 135-6856.
 • I meddelande till mottagaren skall ordet “RSF Klubbtävling” framgå, liksom klubbens namn.

Utställning

 • Vinnande klubbars bilder, samt individuellt belönade bilder, publiceras på RSF:s hemsida under tre månader efter tävlingens avslutande, samt om möjlighet finns, vid nästkommande Riksfototräff.

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com