Riksfotostämman är Riksförbundet Svensk Fotografis årsmöte

Riksfotostämman utgörs av totalt 142 delegater, fördelade på en delegat per ansluten klubb (133) samt Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter (7) och revisorer (2).

Varje medlemsklubb utser en (1) representant att under den digitala stämmans öppethållande avge klubbens röster genom inloggning till RSF:s WEB-omröstning via https://j.mp/3t3mSjV där stämman hålls öppen från midnatt mot torsdagen den 20 maj till midnatt mot söndag den 23 maj.

Föranmälan av delegat till stämman sker via e-post till: Klicka här – mejlet ska sedan BARA innehålla …

  • Ämne: Anmälan till digital Riksfotostämma 2021
    • Delegatens Förnamn och Efternamn
    • Klubbnamn
    • Delegatens E-postadress

OBS! Anmälan ska skickas till: stammo-delegat@svenskfotografi.org

Undvik om möjligt att registrera någon annan text i mejlet! Tack på förhand.
OBS! Sista dag för anmälan av delegat är 14 maj kl. 24:00

De sammanlagda web-rösterna utgör årsstämmans beslut under respektive punkt.

Utnyttja klubbens möjlighet att vara med och påverka den kommande verksamheten

Välkommen att deltaga i Riksfotostämman!

När stämman öppnas för registrering – skickas automatiskt ett mejl till alla delegater med följande innehåll: