Tillåtna videoformat är mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Max upplösning 1920×1080 pixlar. Maximal tid är 4 minuter (240 sekunder).

Mer information om Riksfotoutställningen finns här.

Genom att delta, försäkrar du att

  • du har rättigheterna till allt bildmaterial och alla filmsekvenser.
  • att du INTE använt kommersiell musik eller ljudupptagning.
  • att du genom eftertexter följt ljud- och musikrättighetsinehavarnas anvisningar.
  • att du utelämnat ditt namn och din klubbtillhörighet från samtliga bildsekvenser.
  • du ger RSF rätt att utan extra kostnader och administration i icke kommersiellt syft visa bildspelet vid juryns sammanträde, den publika redovisningen under RIFO samt under innevarande år visa bildspelet på fotomässan. Användning utöver detta får endast ske efter innhämtande av respektive fotografs uttryckliga medgivande.

Skicka in ett bidrag

Denna inlämning är för närvarande stängd.

Bildinlämningen är öppen från 2019-01-06 till och med 2019-01-31