Riksförbundet har tagit fram “Förslag till normalstadgar” som hjälp till klubbar som behöver nya stadgar eller ändra de befintliga.