NFFF har inrättat ett Projektbidrag, som ersätter tidigare Arbetsstipendium, om för närvarande €4000, som varje år kan utdelas till en fotoklubb i respektive medlemsland.

Totalt fyra stipendier om vardera €1000/år.

Info finner du här.