Riksförbundet Svensk Fotografi inbjuder till Riksfotostämma och Riksfototräff 2019 24–26 maj i Simrishamn.

Stämman utgörs av en delegat per närvarande ansluten klubb samt Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och revisorer. Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men rösträtt har endast respektive fotoklubbs delegat, förbund ledamöter och revisorer. Fullmakter gäller ej.

Utnyttja möjligheten att vara med och påverka den kommande verksamheten!

Material inför Riksfotostämman finns att läsa via följande länkar:
Program Riksfototräffen
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2018
Balans– och resultatrapport för 2018
Revisionsrapport för 2018
Budgetförslag 2020, med förslag till medlemsavgifter för 2020
Motion avseende stadgeändring

Riksfototräffen 2019 arrangeras i samarbete med Österlens Fotoklubb, Simrishamn. Sekretariat och utställningar finns i ekfatshallen på Nordic Sea Winery, Vingatan 2, Simrishamn.

Komplett program med karta och de senaste uppdateringarna finns här.
Reservation för ändringar i programmet.

Välkomna önskar Riksförbundsstyrelsen.