Som medlem i till Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) ansluten fotoklubb eller som direktansluten medlem i RSF, inbjuds du att sända bidrag till 2023 års Riksfotoutställning.

Vår målsättning är att genom årliga salonger stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi. Salongen har vernissage vid Riksfototräffen i Umeå den 19–21 maj 2023 och sista datum för inlämning är 31 januari.

Sektionerna för 2023 års utställning är

 • A – Kollektion påsiktsbilder: En serie av 3 – 5 bilder.
 • B – Kollektion digitalbilder: En serie av 3 – 5 bilder.
 • C – Enstaka påsiktsbild: Max 4 bilder.
 • D – Enstaka digitalbild: Max 4 bilder.
 • E – Bildspel: En sekvens av bilder och ljud på max 4 minuter.

Utmärkelser

I varje sektion delas ut medaljer och diplom till de av juryn högst rankade bilderna (se tabell på sista sidan).

Därutöver delas RSF:s lilla guldmedalj + diplom ut för följande specialpriser:

 • C1 – Juryns specialpris naturbild, påsikt.
 • C2 – Juryns specialpris gatufoto, påsikt.
 • C3 – Juryns specialpris kreativ bild, påsikt.

Dessutom delas ut till Årets Fotoklubb (den klubb som fått flest poäng):

 • Förstapris 5.000 kr samt en guldmedalj.
 • Andrapris 3.000 kr.
 • Tredjepris 1.000 kr.

Samt till Årets Fotograf (den fotograf som fått flest poäng) en pokal.

Regler

Observera att det finns en del nyheter i årets regler. Riksfotoutställningen följer nu RSF:s allmänna tävlingsregler. Utöver dessa gäller följande:

Registrering och uppladdning

Varje deltagare registerar sina deltagande bilder via medlemssystemet på https://medlem.svenskfotografi.org/. Har du ännu inget konto följ instruktionerna här (eller så kan din klubbs tävlingsledare eller klubbadminstratör skicka en inbjudan).

Det är även möjligt för den som är registrerad som tävlingsledare eller klubbadminstratör i systemet, att ladda upp bilder åt andra i sin klubb, men vi rekommenderar var och en att ladda upp sina egna bilder om möjligt.

Är du tävlingsledare, hittar du en handledning här.

Digitala bilder

 • Format: jpg.
 • Maxbredd: 1920 pixlar
 • Maxhöjd: 1080 pixlar (gäller även stående bilder)
 • Max filstorlek: 2 MB
 • Färgrymd: sRGB

Påsiktsbilder

 • Bilder utskrivna/kopierade på papper, monterade på styvt material (kartong, passepartout, kapa-skiva etc – max 5mm tjock) i formatet A3 (42×29,7 cm) eller 40×30 cm, stående eller liggande. OBS: mindre format godtas inte, för att förenkla hanteringen. Däremot finns inga restriktioner på själva bildens format så länge som den får plats på ovan nämnda format.
 • Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även ladda upp motsvarande bild(er) digitalt så att dessa kan användas i resultatredovisningen. Samma maxstorlek i pixlar och MB som för digitala bilder.
 • Varje bild märks på baksidan med de etiketter som RSF:s system för uppladdning tillhandahåller. Etiketten placeras på baksidan i det övre vänstra hörnet så att det framgår hur bilden ska betraktas.
 • Påsiktsbilder sänds klubbvis, senast 31 januari 2023 till:

Tävlingsbilder skickas till:

Helene Jonsson
Örsbäck 1
911 94 Vännäs

070-674 45 30

Avsändare: försändelserna ska vara väl märkta med namn/klubb och telefonnummer. 
När vi skickar tillbaka så kan vi inte skicka till en klubb utan det måste vara en fysisk person.

Märk paketet med “Riksfotoutställningen 2023”

Bilderna kommer att returneras senast 15 juni, alternativt efter 15 augusti. RSF står för returporto.

Bildspel

 • Råmaterialet till bildspelet skall huvudsakligen (minst 90% av speltiden) bestå av stillbilder. Se detaljer i de allmäna reglerna.
 • Maxlängd: 4 minuter
 • Maxupplösning: 1920 x 1080 pixlar
 • Format: mp4 eller mov.
 • Max filstorlek: 1 GB.

Avgifter

 • Påsiktssektioner (A och C) kostar 50 kr per sektion och deltagare.
 • Övriga sektioner 80 kr per sektion och deltagare.
 • Avgiften betalas klubbvis via Swish eller till RSF:s bankgirokonto.
 • OBS! Endast direktmedlemmar ska betala enskilt, medlemmar i klubbar betalar till sin klubb och tävlingsledare/kassör betalar därefter in hela summan till RSF.
 • En summering av dina avgifter visas på Riksfotoutställningens huvudsida i medlemsystemet. Den som är inloggad som klubbens kassör, tävlingsledare eller administratör ser på samma sida en summering för hela klubben.
 • Sista dag att betala avgifterna är 7 februari 2023.
 • RSFs BankGiro: 135-6856
 • RSFs Swish: 1231298975

Frågor

Skickas till rifo@svenskfotografi.org

Utmärkelser och poäng

Juryn kan utdela följande antal utmärkelser

SektionGuldSilverBronsDiplomAntagna
A – Kollektion påsikt13715> 10%
B – Kollektion digital12410> 10%
C – Enstaka påsikt13515> 10%
D – Enstaka digital13515> 10%
E – Bildspel12355

Utmärkelserna ger följande poäng, som ligger till grund för Årets Fotograf och Klubb, samt RSF Utmärkelse.

SektionGuldSilverBronsDiplomAntagna
A – Kollektion påsikt18141062
B – Kollektion digital18141062
C – Enstaka påsikt97531
D – Enstaka digital97531
E – Bildspel18141062