RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att sex olika sektioner inklusive en för unga fotografer. Längst ned på denna sida ges en översiktlig beskrivning av de olika sektionerna. Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje sektion. Utvalda bidrag kallas antagna och bland dessa ska juryn fördela ett antal diplom och medaljer i valörerna Guld, Silver och Brons

Resultat och juryns motivering redovisas vid Riksfototräffen som 2020 genomförs i Avesta med Folkare Fotoklubb som arrangör. De antagna bilderna kommer därefter att presenteras på vår hemsida.

Deltaga i Riksfotoutställningen 2020

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari

Bidrag till samtliga grupper laddas upp via internet. För att göra det behöver du ett konto på hemsidan. Om du inte har ett sådant, läs här om hur du skapar ett. Påsiktsbilder ska även skickas postalt till arrangören – se adress i inbjudan nedan.

Här är länkar till den information du behöver för att kunna delta.


Riksfotoutställningens sektioner

Här ges en kort beskrivning av Riksfotoutställningens sex olika sektioner. Utförliga regler och information i dokumenten ovan. Observera regeljusteringar inför 2020!

A – Kollektion påsiktsbilder

Varje fotograf får delta med 1 kollektion på 3 – 5 bilder.

B – Kollektion digitalbilder

Varje fotograf får delta med 1 kollektion på 3 – 5 bilder.

C – Enstaka påsiktsbild

Varje fotograf får delta med max 4 bilder.

D – Enstaka digitalbild

Varje fotograf får delta med max 4 bilder.

E – Bildspel

Max ett digitalt bildspel per deltagare. Råmaterialet till bildspelet får endast bestå av stillbilder.

U – Enstaka digitalbild – Ungdom

Varje ungdom får delta med max 4 bilder. (Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Utmärkelser

Baserat på antagna bilder och utmärkelser i Riksfotoutställningen utser RSF varje år Årets FotoklubbÅrets Fotograf och Årets Ungdomsfotograf

Årets Fotoklubb och Årets Fotograf

Årets Fotoklubb och Årets Fotograf blir den klubb respektive fotograf som samlat flest poäng i Riksfotoutställningens grupper A-D. Mottagarna av dessa två utmärkelser får en guldmedalj och ett diplom. 

Poängen för de olika utmärkelserna framgår av tabellen nedan. Text inom parentes avser utmärkelser i RSF:s tidigare utställningar/salonger. 

UtmärkelsePoäng
Guldmedalj (Stor silverplakett)9
Silvermedalj (Liten silverplakett)7
Bronsmedalj (Stor samt liten bronsplakett)5
Diplom3
Antagen (Uttagen för visning)1

För kollektioner och bildspel* (grupperna A, B och E*) multipliceras poängen med 2.

* Nytt fr o m 2020.

Årets Ungdomsfotograf

Årets Ungdomsfotograf blir den fotograf som tilldelats Guldmedalj i Riksfotoutställningens grupp U. Mottagaren får dessutom ett diplom.

Resultat och bilder tidigare år

Resultatlistor och ett urval av bilder från tidigare årgångar av våra utställningar och salonger finner du här.