Förhandsinformation om motion på stämman

Riksförbundet har till uppgift att verka för fotografins, fotoklubbarnas och medlemmarnas utveckling och vi har i dagens digitala samhälle svårt att nå ut med vår information till såväl klubbar som våra klubbmedlemmar  –  tyvärr är just kommunikation det svåraste som finns, vi får lägga mycket tid och administration på att hålla våra register uppdaterade med korrekta kontaktuppgifter och utifrån detta har tanken om ett centralt medlemsregister vuxit fram under en lång tid.

Utifrån detta kommer Styrelsen inför 2021 års stämma att motionera om ett centralt medlemsregister, genom en relativt stor satsning på ett administrativt systemet från Norska RUBIC i Hamar. RUBIC har i samarbete med NSFF (Norsk Selskap För Fotografi) byggt och anpassat sitt system för det Norska riksförbundet och deras medlemsklubbar/medlemmar.

Vi har därför skapat en presentation, som vi vill att ni laddar ner och studerar noggrant. Presentationen ger en bra beskrivning av systemet och dess möjligheter, men självklart inte ge svar på allt, därför har vi även ett formulär där ni kan ställa frågor och lämna kommentarer om systemet, så att vi inför årets stämma kan ha svar på de flesta frågeställningar som kan tänkas dyka upp.

Powerpointpresentation: MotionspresentationRubic.ppsx
PDF-Presentation…………: MotionspresentationRubic.pdf

Testinloggning, som återfinns i ovanstående presentationer, fungerar nu åter
Vänligen undvik att byta NAMN eller LÖSEORD på angivet konto.

Formulär för att lämna frågor och synpunkter finner ni här: https://forms.gle/pmmmyrSPg9NwrSVD7
Det är öppet t.o.m. 30 april och svar på inkomna frågor finner här: F.A.Q. RUBIC.