Våra Årsboksredaktörer Peter Transjoe och Mats Jungmyren har valt att låta nya krafter ta hand om arbetet med en av de viktigaste spjutspetsarna i RSF:s verksamhet fr o m nästa Årsbok.

Peter och Mats har sedan 2018 ansvarat för hela processen, från urval av bilder till färdig bok. Peter och Mats har fört traditionen vidare på absolut bästa sätt, och även tillfört Årsboken sina personliga avtryck.

Detta arbete är naturligtvis mycket tidskrävande, och Peter och Mats har utfört detta på ett mycket förtjänstfullt och nyskapande sätt.

RSF har satt stort värde på deras insats, och vi tackar dem för ett mycket väl utfört uppdrag!

Nils-Erik Jerlemar

Ordf RSF