FIAP World Cup for Clubs 

Inlämningen till 16 th FIAP Worlds for Clubs från FIAPs medlemsländer avslutades  25 nov 2021

För 15th FIAP World Cup  for Clubs 2020  är katalogen klar och kan ses på 

https://www.fiap.net/en/world-cup-for-clubs

Där deltog 213 klubbar från olika länder. Sverige med fotogruppen Image Group de Lux fick 340 poäng och placerade sig på plats 55

FIAPs Nature och Wildlife definitioner uppdateras fr om 2022

I.o.m 2022 så har FIAP uppdaterat sina definitioner av Nature och Wildlife.

Om detta står att läsa i FIAP News November på sidorna 6-7. Samtliga medlemmar uppmanas att noggrant ta del av texten om/när de tävlar med bilder i klasserna Nature och Wildlife.

https://www.fiap.net/upload/files/1636546673-8c1e5.pdf

FIAP bjuder in till fototävlingen Wildlife Only 2022

Under de nya definitionerna för Nature och Wildlife kan man lämna in bilder till fototävlingen Wildlife Only. Färg i båda sektionerna (Behaviour och Environment ) med max fyra digitala bilder till varje sektion.  Sista inlämningsdatum är 1 februari 2022. Entry form och uppladdning sker på länken https://fiapnature.fotogenius.es/ Tävlingen är öppen för alla och är kostnadsfri.