Sedan 1976 har Riksförbundet producerat och gett ut en årsbok, i syftet att utgöra ett tidsdokument över den samtida fotografin och dess uttryck. RSF-medlemmarnas bilder ska spegla en fotografisk bredd och utgöra inspiration för var och en med intresse och sinne för fotografi som konstform. Vi hoppas att ni varit aktiva i ert bildskapande och vill vara med och bidra till Riksförbundets 47:e årsbok!

Senast den 10 juli vill vi ha dina bidrag. Mer information om uppladdning av bilder finns här.